İzmir 

Tarihi Eserleri

AGORA
İzmir Agorası , Büyük İskender tarafından yeniden kurdurulan kentin iskan sahası Kadifekale'nin kuzey yamacında şimdiki adı ile Namazgah Mahallesi'ndedir. Eskiden Türk Mezarlığı olan Agora kalıntıları yüzyıllardır yarı açıkta duran bazı mermer sütunların ilgi çekmesi sonucu ortaya çıkarılmıştır.Agora'nın ortaya çıkarılmasındaki en büyük hizmeti İzmir Arkeoloji Müzesi'nin Eski Müdürü Selahattin Kantar yapmıştır. İzmir Agora'sının kalıntılarında Roma döneminde yapılmış Tanrı POSEİDON'un kabartma şeklinde enfes bir heykeli bulunmuştur. İzmir Agora'sında Poseidon kabartmasının hemen yanında Tanrıça DEMETER'inde bir kabartması bulunmuştur. İzmir Agora'sında bulunan Poseidon ve Demete

KIZLARAĞASI HANI
1741 yılında Hacı Beşir Aga tarafından Hisar Camii'nin yanına yaptırılmıştır.İki katlı , yüz odalı ve dört kapılı Kızlarağası Hanı'nın en önemli özelliği kendine has kokusu ve serinliğidir. Osmanlı Hanları tipinde yapılmış olan bu yapı tamamen taş kaplıdır. Ortasında avlu ve mescit bulunur.Avlunun ortasında bulunan mescit bugün dini özelliğini yitirmiş, alt katı kahve, üstü ise halı ve kilim satan bir mağaza olarak kullanılmaktadır.Yeniden restore edilen Kızlarağası Hanı bugün de alışveriş edebileceğiniz bir mekandır.

SAAT KULESİ
1901 Yılında II. Abdülhamid 'in tahta çıkışının 25. yılı için Sadrazam Küçük Sait Paşa tarafından Alman Konsolosluk binasını yapan mimara yaptırılmıştır. 25 metre yüksekliğindeki kulenin saati Alman İmparatoru II. Wilhelm'in armağanıdır. Dört köşesinde çeşmesi bulunan Saat Kule'sinin yazıtı yoktur.

ASANSÖR
Öyle bilinen apartman asansörlerinden değil gerçekten bir kent asansorüdür. Aşağıdaki Mithatpaşa Caddesiyle yukarıdaki Halil Rıfat Paşa Caddesi'ni birbirine bağlayan bu bina İzmir'in simgelerindendir. 1907'de yaptırılan Asansör, 1993'te İzmir Anakent Belediyesi'nce restore edildi. Binanın enfes bir manzarası olan üst terasında bir açık hava kahvesi, bir kapalı restoran ve "Ceneviz Meyhanesi" bulunuyor.

EFES
İzmir'e bağlı Selçık ilçesinin 3 km uzağındaki antik kent. Hem Helenistik çağda, hem de Roma döneminde iskenderiye ile birlikte Doğu'nun en önemli liman ve kültür merkezi olan Efes'ten geriye kalanlar gerçekten büyüleyici... Avusturya Arkeoloji Enstititüsü'nün kazı ve restorasyonu gerçekleştirdiği antik kent görkemli yapısı, önemli cadde, yapı ve tapınaklarıyla bir bütün olarak gün ışığındadır. Uzun sözün kısası; Efes mutlaka gezilmelidir.

İNGİLİZ KİLİSESİ
Buca'da yaşayan Ingiliz asıllı Levantenlerin 1835'te inşa ettirdiği geometrik özellikleri konstrüksiyonu, değerli vitrayları, dev havalı orgu ile ilginç bir kilise. 1961'de belediyeye devredilen günümüzde kültür merkezi olarak kullanılıyor.

 

MAVI PIKSEL DESIGN 2001